Řízení nanášecích stolků pro hmotnostní spektrometry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídícího softwaru pro nanášecí zařízení hmotnostních spektrometrů. V práci se nejdříve seznámíme s použitým hardwarem a poté se samotným provedením řídící aplikace. Vytvořený software je používán v běžném provozu na existujících zařízeních.
Presented bachelor thesis, deals with proposition and realization of control software for deposition machine. First, we will familiarize with used hardware and then with software of deposition machine itself. Developed software is used on existing machines and is used on daily basis.
Description
Citation
KABOUREK, A. Řízení nanášecích stolků pro hmotnostní spektrometry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO