Návrh technologie výroby ochranného krytu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu zhotovené z hlubokotažného ocelového plechu DC 04. Práce zahrnuje porovnání možných technologií výroby součásti a zpracování postupu výroby hlubokým tažením. Na základě výpočtu bylo zjištěno, že na výrobu součásti jsou potřeba čtyři tažné a jedna kalibrovací operace. Byl zvolen hydraulický lis CTC 250 a pro něj navržen nástroj pro první tah. V práci bylo zahrnuto technicko-ekonomické zhodnocení, které ukazuje, že série 50 000 kusů za rok je zisková.
he project executed in frame of Bachelor study presents a suggestion of manufacturing technology of cover made of deep drawing sheet iron DC 04. The theses includes comparing of possible manufacturing technologies and elaboration of manufacturing procedure by deep drawing. Based on calculation was discovered that there are four drawing and one calibrating operations needed. The CTC 250 press was chosen and for it was the tool designed for a first draw. In the theses was included economical-technical evaluation which shows that set of 50 000 pieces a year is profitable.
Description
Citation
VÁGNER, V. Návrh technologie výroby ochranného krytu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Jozef MAJERÍK, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav JAMBOR, Ph.D. (člen) Ing. Štefan BAJČÍK, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-11-02
Defence
1. Kterou jste požil Guldinovu větu, kolik jich je a čeho se týká? 2. Mohl byste uvést stručnou technologii výroby vašeho výtažku? 3. Je možné vyrobit vámi uvedený radius R5?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO