Šnekový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukcí šnekového dopravníku použitého pro mírně skloněnou dopravu. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí, konstrukční a textové. Textová část obsahuje rozbor volby jednotlivých částí dopravníku, funkční a pevnostní výpočty potřebné k návrhu šnekového dopravníku. Konstrukční část obsahuje kompletní výkresovou dokumentaci vybraných součástí dle zadání.
This bachelor thesis deals with calculation and construction of worm conveyor for slightly sloping transport. The whole work is divided into two main sections, which include structural and textual parts. The text contains analysis of option for single parts of conveyor, functional and strength calculations, which are necessary for proposal of worm conveyor. The structural part includes mechanical drawings, which consists of drawing of configuration and drawings of details for worm shaft.
Description
Citation
SEDLÁČEK, M. Šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO