"Meč"

Abstract
Bakalářskou práci tvoří instalace vytvořená materiálem, který skládám od prvního ročníku a který zrcadlí můj pohled na obraz, jeho proměny a zásadnější momenty ve snaze pochopit vlastní iritaci a vnitřní impulzy.
My Bachelor work is installation created with material, which I collect from my first year and its about my view on the Picture, its changes and important moments in which I try to understand inside tenses and my own irritations.
Description
Citation
BALÁŽOVÁ, D. "Meč" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - video - multimedia - performance
Comittee
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (předseda) akad. soch. Martin Zet (člen) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Veronika Šrek Bromová (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Markéta Othová (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO