2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 517
 • Item
  Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Menoušek, Lukáš; Vítek, Ondřej; Cipín, Radoslav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich uspořádání, dále pak konstrukcí motoru, kde jsou rozebrány typy vinutí, konfigurace stroje, typy motorů s permanentními magnety a přehled realizovaných řešení. V další části této práce je provedena analýza vlastností vybraných typů soustředěných vinutí se zaměřením na vznik jejich prostorových harmonických. Tyto data jsou pak srovnána s modelem motoru v programu FEMM. Dále je provedeno srovnání výpočtů těchto typů motorů a jejich simulací v programu RMxprt.
 • Item
  Simulace operativní doby bezdrátové senzorové sítě v prostředí Matlab
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Chadim, Pavel; Šimek, Milan; Sysel, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vyvinutím energetického modelu bezdrátové senzorové sítě. Mezi hlavní vlastnosti bezdrátových senzorových sítí patří minimální spotřeba energie zařízení a maximální spolehlivost přenosu dat. Dále se v práci provádí simulace životnosti bezdrátové senzorové sítě s možností změny parametrů (chybovost, interval vysílání) která ovlivňuje spotřebu energie uzlu.
 • Item
  Terapie srdeční synchronizace - hodnocení biosignálů a kvality přístrojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Lipnická, Soňa; Bernard, Vladan; Maryšková, Věra
  Tato bakalářská práce je ve své podstatě věnována terapii srdeční činnosti, kardiostimulátorům, jejich druhům, využitím, indikacím, kontraindikacím a technickému zpracování přístroje. Součástí práce je také uveden popis biosignálů, které se měří v závislosti na těchto přístrojích. Veškerá měření a pozorování jsou nezbytná pro správné sledování zdravotního stavu pacienta. Dalším cílem bakalářské práce je sběr klinických dat, na kterých se statisticky vyhodnocují výsledky, díky kterým v závěru mé práce dokazuji význam použití kardiostimulátorů v dnešním zdravotnictví.
 • Item
  3D LED kostka
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Rak, Jan; Florián, Tomáš; Jílek, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat LED kostku pro zobrazování vizualizací a upoutání pozornosti. S ohledem na zadání bylo stanoveno rozlišení 8x8x8. Pro celkové řízení a komunikaci s PC byla zvolena vývojová deska STM32F4 Discovery, která díky svým parametrům plně postačuje pro tuto aplikaci. Kostka tvořená z diod a napájecích vodičů bude usazena na řídicí desce, která bude obsahovat veškeré řídící a komunikační členy, včetně regulátoru napájení. Deska bude tvořit podstavec potáhnutý tkaninou pro lepší vzhled.
 • Item
  Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dvořák, Tomáš; Šilhavý, Pavel; Šedý, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou softwaru pro ovládání injektoru šumu DLS-5410DC a generátoru šumu DLS-5800 pro realizaci automatizovaného měření přenosových charakteristik vedení při působení rušivých vlivů. První část práce se věnuje problematice rušení na DSL vedení a možnosti simulace rušení pomocí výše zmíňených přístrojů, v druhé části je popsán návrh a tvorba programu. Výsledný program umožňuje vzdáleně ovládat zadané přístroje, upravovat a aplikovat šumové profily. A provádět automatizované měření přenosových charakteristik vedení. Program byl vytvořen v jazyce C\# na platformě .NET Framework 4.0 v prostředí Microsoft Visual Studio 2012.