Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. Analýza současného stavu podrobně popisuje celou akci pro využití na následné návrhy vlastních inovací s výsledky ankety.
The Bachelor thesis deals with innovation of marketing strategies of selected sporting events GALA DNACE STARLET 2014. The theoretical basis of the work focus on the general theory of marketing, specifics and trends of sports marketing. Analysis of the current state detailing the entire event for use on subsequent proposals of its own innovations with the results of the questionnaire.
Description
Citation
CUPALOVÁ, N. Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
otázka vedoucího práce – zodpovězeno otázka oponenta - zodpovězeno Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. - Je strategie, kterou plánujete, reálně aplikovatelná? Jaká rizika vidíte z hlediska rozpočtu? Jaká je kapacita místnosti, ve které se akce uskutečňuje? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Proč v práci není vymezen pojem inovace a marketingová strategie, jak tyto pojmy vnímáte? - zodpovězeno nedostatečně
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO