Mapa Brna

Abstract
Výstupem diplomové práce Mapa Brna je tištěná publikace s názvem „Hic sunt leones“. Jedná se o kapesní mapu ve formě knihy popisující nepřístupné oblasti Brna. Jde o pilotní díl projektu mapujícího odvrácenou tvář jihomoravské metropole, zapadající do kontextu urban exploringu. Popisované lokality jsou daleko za hranicí zájmu řadové většiny i alternativní menšiny obyvatel města. Lokality, jejichž návštěva s sebou nese určitá rizika, a to nejen v podobě umazaných kalhot a možného konfliktu se zákonem, ale i v podobě zranění či dokonce smrti. Nepřístupnost těchto míst je zvýrazněna nepřístupností mapy samotné, která je zde testována na hranici použitelnosti. Účelem projektu Hic sunt leones totiž není tyto lokality zmapovat s kartografickou přesností a zpřístupnit je široké veřejnosti. Účelem je zprostředkování jejich unikátní atmosféry a podání důkazu o jejich existenci, protože tyto oblasti podléhají velmi rychlé zkáze.
„Hic sunt leones“ is a printed publication that represents the outcome of diploma thesis Map of Brno. It is a pocket-size map in a form of a book describing the dark side of Brno, fitting contextually within the scope of urban exploration. Locations described within the publication are far beyond the general interest of the majority, and even the alternative minority, of population within the city. These are locations whose visit may result not just in dirty pants or possible conflict with the police, but also in injuries or even death. The inaccessibility of these places is emphasized by the inaccessibility of the map itself, which is being tested at it's very edge of usability. Accurate cartographic mapping is not the intention of this project, neither it is the process of making these places easily accessible. Mediation of their unique atmosphere and providing the evidence of their mere existence is the primary intention here. More so because of the fact that such places are subjects to very fast perdition.
Description
Citation
PULICAR, M. Mapa Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - grafický design
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) MgA. Matěj Říčný (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Petr Babák (člen) MgA. David Karásek (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Petr Babák (člen) MgA. David Karásek (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO