Vztah nájemného a ceny bytu

Abstract
Obsahem disertační práce je návrh náhradní metodiky pro výpočet nájemného z ceny bytu v různých lokalitách a různém čase v ČR. Metodika vychází z analýzy faktorů, které ovlivňují vzájemný vztah nájemného a ceny bytu. V práci jsou zkoumány vlivy na vzájemný vztah nájemného a ceny bytu.
Main objective of this thesis is to determine the process for rent calculation of flats in line with presumptions influencing dependence of rent on common flat price. Proposed methodology is based on presumption of investing in property and possible yields or risks of this investment. The work studied the effects of correlation rentals and flat price.
Description
Citation
CHMELÍK, T. Vztah nájemného a ceny bytu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (člen) doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Ing. Karel Abraham (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO