Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Základné fungovanie podniku je založené na jednotlivých výrobných článkoch. Ak chceme, aby celý podnik fungoval dobre, treba sa zaujímať o bezpečnosť práce vo výrobe. Cieľom bakalárskej práce bude analýza konkrétneho a aktuálneho plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v podniku DEL a.s., aj s ohľadom na ekológiu. Nasleduje spracovanie analýzy a jej vyhodnotenie. Konečná fáza predstavuje vypracovanie návrhov na zlepšenie bezpečnosti práce.
Primary operation of the company is based on individual production units. If we want the company to operate well, we have to focus on safety in production. The main task of the thesis is the analysis of specific and topical safety plan and health protection plan in the company DEL a.s. with regard to the ecological aspects. Folowing steps are processing and evaluation of the analysis. The final stage consists of drawing up the proposals for safety improvments.
Description
Citation
FTÁČNIK, P. Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno ot.1) Mgr. Milada Dittrichová Jaké metody byly použity pro stanovení rizika? Odpovězeno ot.2) Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. Specifikace použité literatury Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO