Syntetická holografie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce popisuje metodu tvorby počítačem generovaných hologramů. V první části práce se věnujeme zejména teoretickému základu nutnému pro tvorbu syntetických hologramů. V druhé části bakalářské práce se zabýváme praktickými metodami tvorby syntetických hologramů. Prezentujeme počítačový program, který provádí diskrétní Fourierovu transformaci vstupního obrazu. Výstupem programu je obrazová matice, kterou následně vhodným způsobem binarizujeme a černobíle tiskneme na transparentní fólii. Při rekonstrukci syntetického hologramu nejprve osvětlíme fólii se syntetickým hologramem rovinnou vlnou, zrekonstruovaný obrazec poté zvětšíme objektivem na velikost pozorovatelnou pouhým okem. Dále analyzujeme kvalitu obrazu získaného pomocí syntetických hologramů.
The thesis presents method of a creation of computer-generated holograms. The first part is devoted to an introduction of theoretical principles of a generation of synthetic holograms. The second part of the discourse deals with several practical methods of synthetic holograms creation. We present a computer code computing a discrete Fourier transform of an input image. The output of the code is an image matrix binarized in a specifically given way and printed on a transparent slide. When reconstructing the synthetic hologram we initially illuminate the slide with CGH by a plane wave and a reconstructed pattern is magnified through a camera objective to obtain a pattern observable by naked eyes. Finally, we analyze the quality of reconstructed pictures obtained from the synthetic holograms.
Description
Citation
TVAROG, D. Syntetická holografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO