Technologie konstrukce odrušovacích filtrů I: Analýza příčin chyb ve frekvenční charakteristice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Předkládaný článek je první ze tří dílů série článků, která je zaměřena na návrh a technologicképostupy konstrukce pasivních odrušovacích filtrů. V úvodní části se autoři zabývají analýzouodchylek frekvenční charakteristiky filtru od požadovaného tvaru a příčinami jejich vzniku. Za tímtoúčelem byla použita metoda analýzy FTA. Článek upozorňuje na některé potenciální problémy přistavbě filtrů a přibližuje jejich možná řešení. Zároveň jsou zde popsány teoretické základy návrhufiltrů s odkazy na související normy a literaturu, čímž je vytvořen určitý podklad pro pochopení navazujícíchdílů série.
This paper is first of three articles about technology and realization of passive EMC filters. In this inductory section the authors deals with reasons of faults in frequency response of proposing filters. For this purpose is used the "Fault Tree Analysis". The article describes potential problems arising during proposing of filters and explains their possible solutions. There is also included related standards and publications covering these problems in the article.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2011, vol. 13, č. 6, s. 1-15. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2011 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO