Parní stroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřená na pístové parní motory. V první částí práce je pojednáno o historii vzniku, vývoji, užívaných koncepcích, regulaci a praktickém využití pístových parních motorů. Druhá část práce je zaměřena na termomechanický a pevnostní výpočet a konstrukční řešení parního válce včetně pístu a pístní tyče.
This thesis is intented on piston`s steam engines. The first part of this thesis is about history, developing, using conceptions, regulation and practical using of piston`s steam engines.In the seconde part of this thesis is made thermal and solidity calculation and construktive solve of steam engine.
Description
Citation
FLIMEL, L. Parní stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO