Analýza a návrh elektronického obchodu firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh nového řešení elektronického obchodu pro firmu ABBAS, a.s. která se specializuje na prodej bezpečnostních systémů, především pak na kamerové systémy. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývám teoretickými poznatky z dané problematiky. V druhé části se pak zaměřuji na praktickou část problematiky elektronického obchodování jako je SEO analýza, analýza konkurence, analýza klíčových slov, výběr vhodného poskytovatele elektronického obchodu, způsoby propagace a návrh možného řešení.
In my bachelor´s thesis, I focus on the proposal for a new e-commerce solution for the company ABBAS, a.s. which specializes in selling security systems, especially for camera systems. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the theoretical knowledge of the issue. The second part is focused on the practical part of e-commerce issues such as SEO analysis, competition analysis, keyword analysis, choice of providers of electronic commerce, methods of promotion and design possible solutions.
Description
Citation
KOHOUTEK, J. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. prof. Smejkal: Vysvětlete v uvedené tabulce pojem konkurence? Ing. Klusák: Jak je zajištěna bezpečnost vytvořeného elektronického obchodu firmy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO