Volání divočiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na revitalizaci a moderní návrh současného kempu Olšovec. Tento kemp v Jedovnicích byl zvolen proto, že nesplňuje aktuální požadavky a jeho lukrativní poloha vytváří příležitost, kterou plně nevyužívá. Práce se zaměřuje nejen na revitalizaci, ale i zohlednění současných trendů a přizpůsobení se požadavkům dosavadních klientů. Celkový návrh je tvořen ve stylu ekologie a symbiózy architektury s přírodou.
The bachelor thesis focuses on the revitalization and modern design of the current Olšovec campsite. This campsite in Jedovnice was chosen because it does not meet current requirements and its lucrative location creates an opportunity that is not fully exploited. The work focuses not only on revitalisation but also on taking into account current trends and adapting to the requirements of existing clients. The overall design is created in the style of ecology and symbiosis of architecture with nature.
Description
Citation
POLESOVÁ, N. Volání divočiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Václav Navrátil (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Radim Horák (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka odprezentovala bakalářskou práci, byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka následně odpověděl na otázky oponenta a byla zahájena diskuze o těchto bodech: Interpretace zádání volání divočiny, hexagonální urbanistická síť navrhovaného areálu, prostorový, funkční a architektonický koncept Studentka práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO