LIDUHLAS

Abstract
Sbírám prostřednictvím audionahrávek a online platformem kulturu událostí, kterou se pokouším reflektovat skrze svoji sociální vrstvu, rovněž tak skupinu lidí kteří mi materiál poskytují. Snažím se vyvolat v divákovi určitou sebereflexi a ukázat jiný pohled na problematiku spojenou se zmíněnými tématy. Výstupem je akce/instalace.
I collect, through audio recordings and online platforms, the culture of events that I attempt to reflect through my social strata, as well as the group of people who provide me with the material. I try to evoke a certain self-reflection in the viewer and show a different perspective on the issues associated with the topics mentioned. The output is action/installation.
Description
Citation
CHALABALOVÁ, A. LIDUHLAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) akad. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci, pak následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponenta (v zastoupení). Vzhledem k tomu, že posudky neobsahovaly explicitní dotazy, byla rychle zahájena rozprava nad prací, která byla přístupná ve svém celku jen částečně, protože byla instalována na více místech v Brně. Studentka objasnila princip fungování, který využívá interaktivitu a aplikování herních principů. V diskuzi bylo objasněno, že naprogramování hry si na základě svého konceptu studentka zadala a že celý systém dosud není plně funkční. Hra, která by měla fungovat alespoň rok, bude dále dolaďována. Na fungování a cíle hry se zaměřuje většina diskuze. Při vysvětlování svých instalačních rozhodnutí studentka nebyla příliš přesvědčivá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO