Návrh zobrazení palubních systémů letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zaobírá návrhem a implementací moderního avionického systému do kokpitu civilního letounu Boeing 737 MAX. Konkrétně se jedná o reimplementaci nadhlavového panelu do digitální podoby včetně ovládacích prvků, které jsou primárně ovládány dotykem. Implementace byla zhotovena jako prototyp napojený na simulátor X-Plane 11. Tento prototyp byl následně uživatelsky testován a poznatky z testování jsou shrnuty v závěru práce.
This thesis is dealing with the design and implementation of the modern systems into the cockpit of a civilian aircraft Boeing 737 MAX. Specifically speaking, the implemented part of the cockpit is an overhead panel which has been redesigned to a digital form including the touch control components. The implementation was made as a prototype connected to the X-Plane 11 simulator. The prototype was then user tested and the findings from the testing are summarized at the end of the thesis.
Description
Citation
KOMÁREK, J. Návrh zobrazení palubních systémů letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Během návrhu rozhraní autor uvažoval cituji: "že kognitivní zpracování hodnoty v textové podobě je rychlejší, než proces zpracování hodnoty dle polohy ručičky budíku." Rád bych se tedy zeptal, jak autor došel k takovému závěru. V rámci testování proběhlo srovnání ovládání stávajícího nadhlavového panelu a autorem navrženého řešení. Rád bych se zeptal, jakým způsobem probíhalo ovládání nadhlavového panelu. Jak jste analyzoval existující řešení? Proč modrá barva na černém pozadí? Jak pilot rozezná údaje, pokud se letadlo třepe? Proč piloti vnímají jako 2x snažší ovládat úplně nový displej?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO