Možnosti snížení energetické náročnosti a produkce CO2 typových objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou energetické náročnosti objektů. Práce popisuje dostupné technologie a způsoby, jak snižovat energetickou náročnost a produkci CO2. V návrhové části jsou na vybraných typových objektech aplikována vhodná opatření, která vedou k nižším spotřebám objektu, úsporám na provozních nákladech a nižší produkci CO2.
The aim of the thesis is to introduce the issue of energy intensity of buildings. The thesis describes available technologies and ways to reduce energy intensity and CO2 production. In the design part, suitable measures are applied to selected typical buildings, which lead to lower consumption of the building, savings on operation costs and lower CO2 production.
Description
Citation
ONDRUCH, J. Možnosti snížení energetické náročnosti a produkce CO2 typových objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Kohout (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a odpovědel na otazky oponenta. V následné rozpravě k práci byly položený otázky: 1) Co chybí ve výpočtu návratnosti ? Zodpovězeno; 2) Která varianta snižuje CO2 i náklady nejvýrazněji? Zodpovězeno;
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO