Návrh spínaného komparátoru a jeho srovnání s komparátorem v topologii operačního zesilovače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavní náplní této práce je návrh čtyř základních topologií spínaných komparátorů a komparátoru typu operační zesilovač. Úvodní část bakalářská práce se zabývá popisem, srovnáním a principy činnosti komparátorů typu operační zesilovač a spínaných komparátorů. V praktické části této práce je nejprve proveden samotný návrh všech zmíněných topologií spínaných komparátorů a komparátoru typu operační zesilovač. Následně jsou vzájemně porovnány především z hlediska jejich rychlosti, přesnosti, velikosti zpětného šumu a spotřeby. V závěru praktické části je proveden návrh těchto čtyřech základních topologií spínaných komparátorů znovu, a to již s na ně aplikovanými technikami pro redukci zpětného šumu. Celou práci uzavírá vyhodnocení jednotlivých získaných poznatků.
The main content of this work is the design of four basic topologies of latched comparators and opamp like comparator. The introductory part of the bachelor thesis deals with the description, comparison and principles of operation of comparators such as opamp like comparator and latched comparators. In the practical part of this work is firstly performed the design of all the mentioned topologies of switched comparators and comparator of the operational amplifier type. Subsequently, they are compared with each other mainly in terms of their speed, accuracy, amount of kickback noise and consumption. At the end of the practical part, the design of these four basic topologies of switched comparators have been performed again, but already with the techniques for reduction of kickback noise applied to them. The whole work is concluded by the evaluation of individual acquired knowledge.
Description
Citation
MRÁZEK, P. Návrh spínaného komparátoru a jeho srovnání s komparátorem v topologii operačního zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Komise.: Vymezení se k velikosti a formátů obrázků, skloňování anglických výrazů, číslováníapod
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO