Analýza trubkovnic na základě norem a MKP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice trubkového výměníku s pevnými trubkovnicemi. Trubkovnice uvažovaná ve výpočtu je integrální s pláštěm i komorou. První část práce pojednává o problematice tepelných výměníků, trubkovnic a norem pro jejich výpočet. Druhá část práce se věnuje samotnému pevnostnímu výpočtu trubkovnice podle norem: ČSN EN 13445, ASME BPVC VIII a TEMA, se zaměřením na porovnání těchto výpočtových metod. Poslední částí práce je provedení výpočtu za pomoci metody konečných prvků a porovnání získaných výsledků s provedenými analytickými výpočty, podle výše zmíněných norem.
The focus of this master’s thesis is strength design of tube sheet, which is part of shell and tube heat exchanger, with fixed tube sheets. This tube sheet is integrated with both shell and channel of the heat exchanger. First part of the thesis is focused on literature review of shell and tube heat exchangers, tube sheets and calculation standards, which are used for their strength design. The strength design of tube sheet is presented in second part of the thesis, according to the standards: ČSN EN 13445, ASME BPVC VIII and TEMA, along with comparison of these standards. Last section of the thesis deals with the implementation of FEM analysis and its comparison to the analytic approach of strength design, used in accordance to the standards mentioned above.
Description
Citation
HORNIAK, P. Analýza trubkovnic na základě norem a MKP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Pařízek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student představil práci na téma Analýza trubkovnic na základě norem a MKP. V prezentaci byla po seznámení se s problematikou a použitých metod pevnostních výpočtů byly popsány samotné výsledky kontrolních pevnostních výpočtů trubkovnic a jejich srovnání podle různých norem. Závěrem byl představen výpočet metodou MKP. Otázky oponenta byly zodpovězeny uspokojivě. Komise položila následující doplňující otázky, které byly zodpovězeny uspokojivě: Jakými silami byl ve výpočtu výměník zatížen? Jak snížená tloušťka trubek ovlivňuje axiální napětí v plášti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO