Plochy s konstantní Gaussovou křivostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem ploch s konstantní Gaussovou křivostí a jejím hlavním cílem je provést klasifikaci těchto ploch. První část je věnována klasifikaci rotačních ploch s konstantní Gaussovou křivostí. Následuje popis vybraných ploch s nulovou Gaussovou křivostí, na kterých je ukázáno, že u nich lze dospět ke stejnému tvaru první základní formy. Další část se věnuje klasifikaci všech ploch s nulovou Gaussovou křivostí. Práce je doplněna obrázky vybraných ploch pro lepší představu a snazší porozumění textu.
This bachelor thesis deals with description of surfaces with constant Gaussian curvature and its main goal is to classify these surfaces. The first part is devoted to the classification of surfaces of revolution with constant Gaussian curvature. The next part consists of description of selected surfaces with zero Gaussian curvature, on which is shown that the same shape of the first fundamental form can be achieved. The last part deals with the classification of all surfaces with zero Gaussian curvature. For easier understanding of the text, the thesis includes images of selected surfaces.
Description
Citation
ZEMANOVÁ, S. Plochy s konstantní Gaussovou křivostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D. (člen) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka prezentovala práci, byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Otázka: 1. precizovala definicí v prezentaci. doc. Vašík: původnost důkazů. Některé věty odvodila nebo dokázala sama složením informací z různých zdrojů. doc. Vašík: Co je kvadratická forma? Předpoklady na funkce. Studentka docela dobře odpověděla. doc. Vašík: Tečný vektor. Napsala na tabuli.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO