Návrh rozvoje začínajícího podniku zabývající se online prodejem módních oděvů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zameriava na spracovanie návrhu rozvoja začínajúceho malého podniku, ktorý pôsobí v módnom priemysle. Teoretická časť popisuje problematiku rozvoja a rastu firmy uchopením princípov strategického riadenia a vybranými analytickými metódami v danej oblasti. Analytická časť obsahuje identifikáciu a zhodnotenie kľúčových faktorov pre následný výber vhodnej varianty obchodnej stratégie pre ďalší rast tržieb. Návrhová časť rozpracováva zvolenú variantu obchodnej stratégie vrátane jej implementácie a zhodnotenia rizík.
The diploma thesis focuses on the elaboration of a development proposal for a small start-up that operates in the fashion industry. The theoretical part describes the issues of development and growth of the company by grasping the principles of strategic management and selected analytical methods in the field. The analytical part contains the identification and evaluation of key factors for the subsequent selection of a suitable variant of the business strategy for further revenue growth. The design part elaborates the chosen variant of the business strategy, including its implementation and risk assessment
Description
Citation
JAROŠ, S. Návrh rozvoje začínajícího podniku zabývající se online prodejem módních oděvů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Karpeta (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Zich: Jak jste testoval to, co lidé chtějí? Testoval jste to, jak lidé budou reagovat na návrhy? Co je dle Vás obchodní strategie? Co máte v teoretické části za definici obchodní strategie? - částečně odpovězeno Ing. Bartošek: Vysvětlete mi název a obsah kapitoly 3.2.2. Jaké kritérium pro optimalizaci používáte? Jakých hodnot by to mělo nabývat? Ke každému návrhu máte implementaci, vysvětlete výhody tohoto způsobu implementace. Jaký je celkový pohled na plán implementace? - částečně odpovězeno doc. Kaňovská: Na str. 59 máte Zákaznický servis - co znamenají sociální sítě u tohoto servisu? Na str. 89 máte návrh nového e-shopu. Testoval jste jej u zákazníků? - odpovězeno Ing. Karpeta: Říkal jste, že náklady klesají. Proč to tak je? Jak jste ve Vaši práci zohlednil dnešní dynamickou dobu? Jaká jsou její rizika? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO