Kulturní centrum Velké Němčice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nové podoby kulturního bloku v centru obce Velké Němčice. Projekt očišťuje hlavní objekty, posiluje jejich charakter a následně je spojuje lehkou konstrukcí. Nová konstrukce těmto objektům poskytuje společný vstupní prostor s důstojným zázemím a zároveň uzavírá roztříštěné průčelí do návsi.
The subject of the diploma thesis is aiming for a new image of a cultural centre located on the square of Velké Němčice town. This project purifies the main objects, emphasizes their character and connects them with a light construction. This construction provides dignified background and one entrance to these objects and also unifies the shattered facade exposed to the town square.
Description
Citation
KŘENEK, R. Kulturní centrum Velké Němčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Hirnšál (člen) Ing. arch. Petra Kopečková (člen) Ing. arch. Peter Mezei (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student odprezentoval diplomový projekt. Byly přečteny posudky. Student na otázky v posudku zareagoval navazující prezentací. Odborná rozprava se týkala témat: umístění a využití mateřského centra; nevyužitý potenciál návaznosti na okolí – především nedořešená náves; potenciálně kolizní mix funkcí (např. v atriu); hmotové řešení; úroveň grafického zpracování.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO