Life of a Generation

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
V diplomové práci vycházím primárně ze současných problémů, které nás obklopují, textů rapové hudby, evropské kinematografie a prostředí brněnského "Bronxu" ve kterém mám ateliér a mohu tak autenticky pozorovat všudypřítomné problémy v českém Ghettu. Budu vycházet ze svých kreseb. Tímto tématem se zabývám dlouhodobě, ale nyní bych rád vytvořil určitý přesah i určité srovnání. Budu tak pracovat nejen s kresbou a malbou, ale je možné že využiji i texty, nahrávky a videa
In my diploma thesis I am based primarily on the current problems that surround us, the texts of rap music, European cinematography and the environment of the Brno "Bronx", in which I have a studio and can authentically observe the ubiquitous problems in the Czech Ghetto. I will be based on my drawings. I have been dealing with this topic for a long time, but now I would like to make a certain overlap and a certain comparison. I will work not only with drawing and painting, but it is also possible that I will also use texts, recordings and videos.
Description
Citation
RUJBR, K. Life of a Generation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (předseda) MgA. Veronika Vlková (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová (člen) doc. PhDr. Vadimír Skrepl (člen) Jiří Ptáček (člen) MgA. Vladimír Houdek (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby student představil svou diplomovou práci (soubor maleb). Následně jsou přečteny posudky vedoucí práce a oponenta (v zastoupení). Po zodpovězení otázek z posudků je zahájena rozprava. P. Kvíčala se ptá na to, zda má práce nechat nahlédnout do autorovy duše. J. Ptáček se zajímá o to, zda je v podobném stylu práce prostor pro nepovedenou malbu. Několik dotazů se týká instalace – student objasňuje ambici rozehrát prostřednictvím instalace jistý druh narace a zároveň navodit stav zahlcení. Je diskutována otázka excesivnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO