Diagnostický průzkum a hodnocení mostní konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá diagnostickým průzkumem a hodnocením mostní konstrukce Most Kaštanová přes Svitavu s ev. č. 380-001. Po provedení vizuální prohlídky, diagnostických zkoušek na konstrukci a odebrání jádrových vývrtů z konstrukce došlo k vyhodnocení materiálových charakteristik betonu v laboratoři. Poznatky z laboratorního měření jsou shrnuty v závěru práce, který se zaměřuje na zhodnocení současného stavu Mostu Kaštanová přes Svitavu a představuje různé varianty postupů, které přispějí k prodloužení životnosti mostní konstrukce.
This diploma thesis targets on diagnostics and assessment of bridge structure Most Kaštanová přes Svitavu, reg. number 380-001. Concrete material characteristics have been assessed in laboratory, after visual inspection, diagnostical testing and sample core drilling were made. Findings from laboratory tests are summarized in the conclusion of the thesis. It focuses on an evaluation of current bridge condition and presents various options that will help polong lifetime of the bridge.
Description
Citation
FADRNÝ, M. Diagnostický průzkum a hodnocení mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Kryštof - člen, Ing. Petr Misák, Ph.D. - člen, Ing. Jaromír Láník, Ph.D. - člen, Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student Michal Fadrný při své prezentaci o diplomové práci na téma Diagnostický průzkum a hodnocení konstrukce nejprve představil samotný objekt, který byl předmětem diagnostického průzkumu. Prezentoval laboratorní zkoušky, které byly plánované pro stanovení vybraných materiálových charakteristik, i diagnostické zkoušky provedené in-situ. Podrobně popsal metodiky jednotlivých zkoušek a dosažené výsledky měření. Popsal důvody provedení vybraných zkoušek, jejich rozsah a konstatoval příčiny dosažených výsledků. V závěru prezentace bylo provedeno celkové zhodnocení sledovaného objektu a proveden návrh opatření. Následovaly dotazy oponenta Ing. Věra Heřmánkové, Ph.D.: 1) V teoretické části práce Vám zcela chybí metody pro stanovení počtu, polohy a krytí výztuže – georadar a sekané sondy. Popište tyto metody. 2) V práci máte uvedeno, že se odebíraly betonové vývrty o průměru 50 a 100 mm. Zodpovězte prosím otázku, jaká jsou pravidla pro volbu průměru jádrového vývrtu a v jakých místech konstrukce je nejlépe odebírat jádrový vývrt? 3) Popište metodu zjištění karbonatace betonu fenolftaleinovým testem na vývrtech. 4) Jaký je rozdíl mezi tvrdoměry Original Schmidt a SilverSchmidt? 5) Kdyby byl Vámi hodnocený most z předpjatého betonu, jakou diagnostickou metody byste ještě zařadil do návrhu průzkumu a jak se tato zkouška provádí? Student na všechny položené dotazy odpověděl bez zaváhání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO