Analýza rozsahu prozkoumanosti přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Za první významný experiment s přepadem přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem lze považovat Thomsonův z roku 1858. V návaznosti na Thomsonovo měření byla provedena řada experimentů především v první polovině 20. století. Vybrané experimenty pak shrnul roku 1981 Shen. Článek se zabývá shromážděním dostupných publikací k tématu přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem do roku 2021 a analýzou rozsahu použitých geometrických parametrů a vlastností kapalin, kterými byly úhel výřezu, měřená výška vztažená ke koruně přelivu "přepadová výška", výška přelivu a teplota použité vody.
As first significant experiment with an overflow over triangular-notch thin-plate weirs can be considered Thomson's from 1858. Following Thomson's measurements, a number of experiments were performed, especially in the first half of the 20th century. Selected experiments were then summarized in 1981 by Shen. The article deals with the collection of available publications on the topic of overflow over triangular–notch thin–plate weirs until 2021 and analysis of the range of used geometric parameters and liquid properties, which were triangular–notch angle, upstream gauged head above crest level "overflow head", height of the crest relative to the floor, and the temperature of the used water.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 468-474. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO