Předpokládaný růst únavové trhliny s vybranými geometrickými tvary v IPE 80

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Příspěvek se zabývá únavovým chováním nerezového nosníku I průřezu s koncentrátorem napětí. Ocelový nosník z IPE 80 je zatížen tříbodovým ohybem a je provedena analýza rychlosti růstu únavové trhliny pro různé tvary jejího čela. V rámci analýzy jsou sledovány hodnoty součinitele intenzity napětí ve vrcholu trhliny pod středem stojiny. Na základě AISI 304 parametrů Parisova vztahu jsou odhadované rychlosti šíření diskontinuity/trhliny v IPE 80. Zatížení a počet cyklů je stanovený pomocí předpokladů únavového chování materiálu a výsledky jsou porovnány s výsledky studií experimentálně provedených laboratorních testů na stejném materiálu.
The focus of this contribution is to investigate fatigue behaviour of I cross-section beam. Stainless steel IPE beam with initiate concentrator is loaded in three point bending and the crack growth rate is analysed for various crack front shapes. Stress intensity factor size in the crack tip is being investigated in relation to growth rate of discontinuity. Load number of cycles is predictable basing on hypothesis of fatigue behaviour of material and the results are compared to experimental results of studies performed on compact tension specimen made from the similar material.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 359-365. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO