Metody specifikace kyberfyzikálních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je analýza výhod a nevýhod různých druhů popisu kyberfyzikálních systémů. Součástí je popis vybrané metody, která splňuje většinu současných požadavků na návrh CPS. V praktické části se věnuje pozornost zpracování příkladu na specifikaci vybrané kyberfyzikální soustavy.
The aim of this diploma thesis is to analyse the advantages and disadvantages of different types of description of cyberphysical systems. It also concerns a description of the selected method that meets most of the current requirements for CPS design. In the practical part, attention is paid to the elaboration of an example for the specification of a selected cyberphysical system.
Description
Citation
JUNEK, M. Metody specifikace kyberfyzikálních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem DP. Následně reagoval na dotazy oponenta. Další dotazy komise: prof. Janáčová - Ve kterém softwaru jste zpracovával návrh? Jaké jsou přínosy vašeho přístupu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO