Precizní laboratorní napájecí zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem precizního dvoukanálového laboratorního zdroje s rozsahem výstupního napětí od 0 do 30 V a nastavitelným proudovým omezením do 1 A. Navržené řešení je založeno na využití lineárních stabilizátorů a systému přepínání vstupního napětí k minimalizaci ztrátového výkonu. Galvanicky oddělené kanály napájecího zdroje sdílí společný řídicí mikrokontrolér, jenž zpracovává vstupy od uživatele. Program mikrokontroléru rovněž umožňuje kalibraci zařízení nebo komunikaci zdroje s počítačem. Kryt napájecího zdroje je navržen s ohledem na dobré chlazení přístroje a výrobu procesem 3D tisku. Na závěr jsou vlastnosti laboratorního napájecího zdroje ověřeny testovacími měřeními.
The subject of this thesis is a design of a precision dual channel laboratory power supply with output voltage range from 0 to 30 V and adjustable current limit up to 1 A. The proposed solution is based on linear regulators and input voltage switching system to minimize power dissipation. Galvanically isolated channels of the power supply share the same microcontroller that processes the user inputs. Microcontroller code allows the calibration of the device or it’s communication with computer. The cover of the device is designed with good cooling performance and 3D printing manufacturing method in mind. The properties of the designed laboratory power supply are verified by the final test measurements.
Description
Citation
BARTOŠ, D. Precizní laboratorní napájecí zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise (otázky i odpovědi): Jak se bude chovat limitace při tvrdém zkratu? Zdůvodněte paralelní kombinaci rezistorů na obrázku 46. Vysvětlete poslední dva sloupce na prvním řádku v tabulce 5 na straně 101. Jaká je napěťová přesnost? Jaký prvek vnitřního zapojení ovlivní tepelnou stabilitu? Vypočtete šum rezistoru. Student odpovědel na všechny kladené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO