Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. Obsahuje návrhy organizačního, marketingového, finančního plánu a výpočty finanční analýzy. Cílem práce je vyhodnocení reálnosti, realizovatelnosti a ziskovosti plánu.
This bachelor’s thesis is concerned with floatation of the entrepreneurially plan whom the subject is foundation of MS SPORT Ltd. company which will distribute the shop with sporting goods, clothing and servicing of ski and snowboards. My plan contains the suggestions of organization, marketing, financial plan and calculation of the financial analysis. The aim of my work is data evaluation, feasibility and profitability of my plan.
Description
Citation
ŠKALOUD, M. Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO