Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V teoretických kapitolách bakalářské práce je shrnut historický vývoj železobetonového stavitelství, včetně vlastností jednotlivých složek betonu. Dále je zpracována problematika hodnocení historicky cenných konstrukcí a používané diagnostické metody. V praktické kapitole je zpracován diagnostický průzkum vybrané historické konstrukce včetně ideového návrhu sanace.
In the theoretical chapters of the bachelor thesis is summary of the historical development of reinforced concrete construction, including individual components of concrete. Furthermore, the issue of the evaluation of historically valuable structures and used diagnostic methods is processed. In the practical chapter there is a diagnostic survey of the selected historical structure including the conceptual design of rescue.
Description
Citation
UCHYTILOVÁ, J. Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Jaromír Láník, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - člen, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - člen, Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. - člen, Ing. Jan Kryštof - člen, Ing. Jaromír Rušar - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Jitka Uchytilová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO