Práce jako práce…

Abstract
Téma řešená v mé práci je masová výroba a její chybovost. Zaměřuji se přímo na normu, která funguje jako síto oddělující schválené kusy od kusů chybných. Téma pojímám jako kritiku normy, ale také uniformity schválených výrobků, které mají obrovský vliv na spotřebitele. Domnívám se, že uniformita masových výrobků podporuje rozvoj xenofobie a rasismu.
Themes of my work are mass production and its error rate. The main target of my criticism is however the standard of goods, which separates aproved and disaproved ware. Beside criticism of standard I am also try to point out the power of uniformity of goods. In my opinion the uniformity of mass production can develop xenofobia and racism.
Description
Citation
FERENC, J. Práce jako práce… [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Milan Houser (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) MgA. Břetislav Malý (člen)
Date of acceptance
Defence
Předseda komise vyzval studenta práce k představení své bakalářské práce. Po přečtení obhajoby studentem následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponenta. Oba posudky přečetla paní Hládeková. Posudky byly doporučeny k obhajobě. Předseda komise vyzval k širší diskuzi. Diskuze byla spíše negativní, došla však i ke kladným závěrům, následně byla diskuze ukončena a s ní i obhajoba studenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO