2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Vlastní značka papírenských výrobků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Hikadová, Kateřina; Macháček, Mikuláš; Kopečková, Veronika
  Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tvorbě vlastní papírenské značky s názvem Papíři. Jedná se o malé experimentální papírnictví, které vzniká jako alternativa k běžné papírenské produkci. Na poli knižní vazby se snažím o inovaci v různých typech knižní vazby. Aby se zachovala vysoká kvalita výrobků, jsou vyráběny částečně ručně v menším nákladu z kvalitních materiálů a jsou na nich užity moje vlastní knihvazačské postupy. Součástí bakalářské práce je vytvoření vizuálního stylu značky Papíři, návrh loga, webových stránek s internetovým obchodem, ukázky produktů a propagační kanály.
 • Item
  AsiMilovaní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Dufková, Kateřina; Kögler, Žaneta; Kubíková, Zuzana
  Autorská kniha inspirovaná publikací Iva Možného "Rodina a společnost".Přestože se její téma může jevit někomu jako závažné, snažila jsem se udělat jednoduchý a něžný design, který dokáže na pultech knihkupectví zaujmout.
 • Item
  Vedlejší produkt
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Bartáková, Karolína; Mikyta, Svätopluk; Magid, Václav
  Definice šílenství říká, že je to ztráta rozumového úsudku, pomatenost. Pojetí šílenství závisí na době, místě, kultuře. Každá společnost vidí v šílenství nějaký souhrn rysů, původně nápadných jako odchylky od průměru. S touto definicí jako výchozím bodem jsem se rozhodla zkoumat její význam v dnešním globalizovaném světě, kdy každý má přístup k nepřebernému množství informací prostřednictvím médií a internetu. Vedlejší produkt šílenství chápu jako výsledek neadekvátních hodnocení přijímaných informací a jako výsledek posouvání hranice normality.Hlavním cílem mé práce bylo zkoumat hranici šílenství a normálnosti a produkty vzniklé jejich překčovaním. V průběhu času, kdy jsem dané téma zkoumala jsem našla celou řadu fenoménů, které ačkoliv jsou z podstaty neakceptovatelné se množstvím přívrženců přibližují normálnosti vzájemným ujišťováním se ve správnosti jednání a dalším šíření těchto fenoménů prostřednictvím internetu a médií napříč kulturami. Jako konkrétní zástupce a možné zhmotnění vedlejšího produktu šílenství jsem si vybrala fenomény dětských soutěží krásy(Child pageants) a kreativního stříhání psů (Creative dog grooming), které spojuje nesmyslné zkrášlování a manipulování subjektů do nepřirozených poloh osobami, které mají nad nesvéprávnými bytostmi absolutní kontrolu.
 • Item
  Platónské objekty
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Polcarová, Markéta; Klodová, Lenka; Kochánková, Jana
  Práce zkoumá tvarové možnosti jednotlivých objektů a jejich transformaci. Ústředním tématem je geometrie platonských těles a jejich reprodukce pomocí tavného lepidla, které umožňuje následnou deformaci objektů díky své pružnosti. V procesu tvorby dochází k zdánlivé přeměně geometrického tělesa v objekt nepravidelného tvaru vzdalujícího se od ideálu prostorové geometrie platonského tělesa. Zásadní je působení gravitace, která ovlivňuje tvarové možnosti výsledných objektů.
 • Item
  Kouzelná dobrodružství rozmarného vtělení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Zapletal, Aleš; Artamonov, Vasil; Stratil, Václav
  Prezentuji sérii maleb středních a velkých formátů. Základem těchto figurálních kompozic jsou zátiší z běžně používaných předmětů a potravin, které na malbách oživuji jejich přetvořením do figur a portrétů. Tyto fantastické hrdiny stavím do humorně znepokojivých setkání a situací, ve kterých oživlé předměty imitují lidské konání. V tom je ale omezuje jejich jen částečně lidská tělesnost.