Analýza nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12, Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá aplikací analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti na adrese Vojtova 541/12 v Brně. Teoretická část popisuje problematiku oceňování nemovitostí, která s prací úzce souvisí. Také jsou zde podrobně popsány zkoušky, na kterých se metoda zakládá: legální přípustnost, fyzická možnost, finanční opodstatněnost a maximální výnosnost. V praktické části jsou tyto zkoušky aplikovány na oceňovanou nemovitost a následně je stanoveno nejvyšší a nejlepší využití.
The diploma thesis deals with analysis of the highest and best use of a Building at Vojtova 541/12 in Brno. The theoretical part describes problematics of property valuation, which is closely related to this analysis. In addition, there are the tests underlying the analysis which are: Legal permissibility, Physical possibility, Financial feasibility, Maximum productivity. In the practical part of the diploma thesis are these tests applied of the valued property and then determined the highest and best use.
Description
Citation
MIKULCOVÁ, K. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2018-11-14
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12, Brno. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděla s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: B
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO