SVÍZELA, M. Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doubek, Rostislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 141993