LAHODNÝ, D. Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda,, Miroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120776