WEISER, M. Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lexa, Matej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78621