HYNŠT, B. Analýza vlivu síťových technologií na provozní parametry zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubánková, Anna

Student se v rámci bakalářské práce zabýval analýzou provozních parametrů síťových zařízení při použití různých síťových technologií. Analýza byla prováděna v simulačním a reálném prostředí. Během řešení bakalářské práce byl student aktivní až v druhé polovině semestru, samostatně řešil vzniklé problémy, ale i tak nestihl všechno, co bylo plánováno. Samotná technická zpráva byla vytvořena během krátké doby, vyskytují se nepřesné výrazy, překlepy, gramatické chyby, některé věty a vysvětlení se opakují. Odkazy na literaturu nejsou vzestupně seřazeny. Kladně hodnotím podrobný a přehledný popis průběhu a výsledků měření. Byly ale nedostatečně prodiskutovány možnosti použití a omezení analyzovaných síťových technologií. Zadání práce bylo z větší části splněno. Práci hodnotím známkou C - 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Dvořák, Jan

Zadání bakalářské práce bylo splněno. Student prostoupil do zadané problematiky a povedlo se mu navrhnout simulační a měřicí pracovište pro měření vytížení CPU Cisco směrovače a šířky pásma sítě. Kvalita práce je na průměrné úrovni, obsahuje překlepy, typografické chyby a odkazy na literaturu jsou v textu špatně řazeny. Struktura práce není zcela optimální a ztěžuje její čtení. Přínosem práce je, že se studentovi podařilo úspěšně realizovat testovací scénář, který byl simulován v program GNS3 a take byl prakticky realizován. Nevýhodou je, že byly získávány jen dva parametry a to: zatížení CPU směrovače a propustnost sítě. V práci mohlo být analyzováno i využití paměti zařízení a další. Případně mohlo být zatížení zřízení nebo sítě analyzováno i v případě použití některého z dynamických směrovacích protokolů. Případně mohlo být analyzováno i zařízení typu switch nebo L3 switch. Práci hodnotím známkou C, 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 141238