ČÍŽKOVÁ, V. Studie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Pilný, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gottvaldová, Jana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 148614