VYKYDALOVÁ, S. Malometrážní byty při Mojmírově nám. v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šubrt, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 145998