PUCHOLDTOVÁ, L. Polyfunkční dům Brno, Mlýnská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka
C

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Elešová, Klára

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121105