ČUBA, E. Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Glembek, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114554