BARTOŠOVÁ, M. Nová synagoga Opava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baranyai, René

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121282