SNÁŠEL, D. Identifikace mobilních aplikací v šifrovaném provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145463