CHARVÁT, D. Návrh změny systému vzdělávání zaměstnanců společnosti Letiště Brno a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janík, Radomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 6476