JURAČKOVÁ, L. Kraví hora - rodinné stříbro VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kyselka,, Mojmír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121298