BIREŠ, J. Java klient pro 3D zobrazení medicínských obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25954