KRŠÍK, J. Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křiváková, Jarmila

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vejvoda,, Stanislav

Navrhovaná známka

Kaplan,, Věroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 119537