KOVÁCS, B. Řízení stmívání LED čipů a pásků systémem DALI a DMX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tříska, Vít

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79030