MACHALA, J. Algoritmy klasifikace paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78990