ČERNOHOUS, L. Metoda dynamického borcení času [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Za oba semestry student Lukáš Černohous nevyužil ani jedné konzultace, přístup k řešení práce lze tedy posoudit výhradně pohledem do odevzdané bakalářské práce. Ta je rozsahem velmi podobná práci semestrální, která byla hodnocena stupněm E, a student byl upozorněn, že pokud udrží nastolené tempo, do cíle nedojde. Bohužel nelze než konstatovat, že student tempo udržel nebo dokonce přibrzdil. Práci hodnotím stupněm F, nevyhověl, 25 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
25

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Předložená bakalářská práce je zjevně nedokončena. Ze zadání je splněn pouze první bod, další stránky v práci už chybí. Práci nemohu hodnotit jinak než nevyhovující / F.

Navrhovaná známka
F
Body
20

eVSKP id 84826